A „tornyok esete”

Check here for an English version. //  Itt nézd meg az angol verziót. 

Leírás: a londoni Grenfell Tower és a veszprémi „Pokoli toronyként” elhíresült, egykor munkásszállóként, ma stigmatizált és marginalizált lakóházként működő toronyházak felépülése, lakhatásban betöltött funkciója számos hasonlóságot (és persze különbséget) rejt magában, amelynek segítségével közelebb kerülhetünk a lakhatás prekarizálódásának globális és posztszocialista (magyarországi) kontextusának alaposabb megértéséhez. A következő e-learning feladat célja, hogy a Push tankönyv és magyarországi akadémiai tanulmányok és egyéb másodlagos források (újságcikkek, videók) segítségével a hallgatók összehasonlítsák „a két torony” felépülésének és hanyatlásának társadalompolitikai és lakhatási kontextusát, valamint azonosítani tudják azokat a globális és lokális szinten megragadható társadalmi, gazdasági és politikai folyamatokat, amelyek a tornyokban élő háztartások (és tágabban értelmezve a lakásszegénységben élő társadalmi csoportok) életét befolyásolják.   

Burned out Grenfell Tower. Source: Alex J Donohue, licensed under CC BY-NC-ND 2.0 'The Tower of Inferno', Veszprém, Central Transdanubia, Hungary' © Kurucz Árpád , nol.hu
Source: Alex J. Donohue, licensed
under CC BY-NC-ND 2.0
The Tower of Inferno', Veszprém, Central Transdanubia, Hungary' © Kurucz Árpád , nol.hu 

Feladat:

Az alábbi olvasmányok segítségével ismerjétek meg a londoni Grenfell tower és a veszprémi „Pokoli torony” építésének, benépesülésének és hatásának történetét. Az olvasmányok feldolgozása közben az alábbi kérdések és szempontok megválaszolására és körülírására törekedjetek:

(1)  Mi az apropója, amiért lakhatási szempontból a fenti két torony története érdekes?

(2)  Mi a két torony építésének a története? Hova, mikor, minek és kiknek építették őket?

(3)  Melyek az épületek hanyatlásának társadalompolitikai okai?

(4)  Az épületek fizikai leromlása hogyan járult hozzá a benne lakók életminőségének negatív változásához?

(5)  Melyek az épületekben lakó háztartások lakásmobilitási jellemzői? 


A csoportmunka: a hallgatók csoportot alkotva a fenti források ismeretének segítségével töltsék ki az alábbi táblázatot! Minden csoport csoportmunkában egy szempontot beszéljen meg részletesen, majd a csoportok referáljanak az egyes szempontokból!

Grenfell Tower (London)

Szempontok a szövegekből

Pokoli torony (Veszprém)

 

Az eset leírása: miért érdekesek ezek az épületek

 

 

Az építés körülményei: mikor, hova, kinek, miért?

 

 

Az épületek hanyatlásának társadalompolitikai okai

 

 

Az épületek fizikai leromlásának okai, lépcsőfokai és hatásai az ottélők lakhatására

 

 

Az épületben élő sérülékeny társadalmi csoportok (lakás)mobilitási jellemzői

 


Források:

  • Grenfell Tover_Case study. Source: Bolt, G. and Darling, J. (2021). Precariousness and the Right to Housing in S. Münch and A. Siede (eds.), PusH Working Paper Series, Working Paper 1 (Version 06/2021). PusH Strategic Partnership.   
  • Timár Judit, Nagy Erika (2007): A középvárosi dzsentrifikáció és társadalmi hatásai a posztszocialista Magyarországon. In: Enyedi György (szerk.): A történelmi városközpontok átalakulásának társadalmi hatásai. MTA Társadalomkutató Központ, Budapest. pp. 293-318.
  • Wirth Zsuzsanna (2009): "Mi nem vagyunk itt emberek senkinek" - a hírhedt veszprémi toronyház története. https://www.origo.hu/itthon/20090929-veszprem-hazgyari-ut-riport-a-pokoli-toronybol.html
  • Fókusz magazinműsor: Pokoli torony: https://www.youtube.com/watch?v=YLdgZmEyqCY&t=101s&ab_channel=NEMETHALOZAT 

Last modified: Thursday, 23 June 2022, 3:01 PM